070-927 1830 ac@lensbo.se

Personuppgifter

I Sverige har vi haft en personuppgiftslag (PuL) sedan 1998 och även innan det hade vi lagar kring hur vi får hantera personuppgifter.
Den 25 maj ersattes PuL med en EU gemensam förordning som kallas GDPR.
Det innebär att alla företag som hanterar personuppgifter, vilka alla gör, behöver förklara några saker och ha rutiner kring hur de behandlar och säkerställer att ingen utomstående får tag i dina uppgifter.

På Lobens AB gäller följande;

  • Jag samlar på kontaktuppgifter du ger mig, namn, företag, mailadress och telefonnummer.
    Har du deltagit i någon kurs eller föreläsning i min egen regi så kommer jag även ha det med i ett register.
    Gör jag uppdrag som underkonsult så har jag ett biträdesavtal som reglerar att jag hanterar dina uppgifter enligt min uppdragsgivares instruktioner.
  • Jag bearbetar enbart data som du ger mig tillgång till, det kan vara enkätsvar (där du alltid kommer att få möjlighet att vara anonym) Det kan också vara frågor via mail etc.
  • Jag använder dina personuppgifter så länge jag tror att det kan behövas för att kunna hålla en affärsmässig relation.
    De personer som prenumererar på inspirationsbrev hanterar själv när de vill avregistrera sig och vill du dessutom bli helt bortglömd så meddelar du mig det och därmed blir dina personuppgifter också raderade ur min kontaktbok samt att alla mail, sms och samtalslistor raderas.
  • Skulle jag få ett dataintrång, t.ex att mitt register blir hackat så är jag skyldig att anmäla detta till Datainspektionen inom 72 timmar, vilket jag kommer att göra. Jag går igenom mitt skydd och hemsida minst varannan dag för att säkerställa att det fungerar med det skydd jag valt att ha.

Min absoluta ambition är att följa samtliga lagar och förordningar som gäller vid varje enskilt tillfälle, anser du att jag missbrukar dina personuppgifter vill jag att du hör av dig så att jag kan justera det.
Jag kommer aldrig att sälja eller sprida dina kontaktuppgifter utan att fråga dig om lov innan.